Klubszabályzat (Kwon etikett)

1. A foglalkozásokon mindig időben, ápoltan jelenjen meg.

2. Mindig szabályos uniformisban és védőfelszerelésben gyakoroljon.

3. Terembe való be-, és kilépéskor mindig hajoljon meg.

4. Viselkedjen mindig fegyelmezetten.

5. Tilos a karba, illetve zsebre tett kéz, továbbá a rágógumi, a dohányzás, és alkoholfogyasztás.

6. Tisztelettel közeledjen a Si-Fu-hoz és a Si-Hing-hez, használja a hivatalos megszólítást.

7. Köszöntse a Si-Fu-t és a Si-Hing-et tradicionális meghajlással.

8. Hibáinak kijavítását mindig köszönje meg.

9. A foglalkozásokon tilos óra, nyaklánc, gyűrű és egyéb balesetveszélyes tárgy viselete.

10. Ne gyakoroljon edzőharcot felügyelet nélkül.

11. Gyakorolja szorgalmasan, és soha ne felejtse el a technikákat.

12. A tanult technikákat csak szükség esetén használja a rászorulók és önmaga védelmében.

13. Legyen barátságos és segítőkész társaival.

14. Soha ne sértse meg a Wing Tsun tekintélyét.

15. A tandíjat rendszeresen fizesse be.

Ha a tagnak bármilyen problémája van a klubbal, vagy a társaival kapcsolatban, köteles a központ felé jelezni.

Azt a tanítványt, aki többször és szándékosan megsérti az iskola szabályait, eltanácsoljuk az iskolából!